നയൻ‌താരക്കും വിഘ്‌നേഷ് ശിവനും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ പിറന്നു, ദൈവം ഡബിൾ ഗ്രേറ്റ്‌ എന്ന് വിഘ്‌നേഷ്

ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ നയൻതാരയ്ക്കും പ്രമുഖ സംവിധായകനും ഗാന രചയിതാവും ആയ വിഘ്‌നേഷ് ശിവനും ഇരട്ട കുട്ടികൾ…
View Post