സഹായമോ പിന്തുണയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ‘ജയറാമിന്റെ മകന്‍’ എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നു ; കാളിദാസ് ജയറാം

ചലച്ചിത്ര നടൻ ജയറാമിന്റെ മകനും നടനുമാണ്‌ കാളിദാസ് ജയറാം (കാളിദാസൻ). കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന…
View Post