ബോളിവുഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു ആലിയ ബട്ട്; ഗംഗു ഭായിക്ക് മികച്ച സ്വീകരണം

ആലിയ ഭട്ട് നായികയായ ഗംഗുഭായ് കത്യവാടി ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വലിയ കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മുന്നേറുകയാണ്. ഒരാഴ്ച…
View Post