ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ കൈനിറയെ ഓഫറുകളുമായി മാരുതി*

    ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ ഗംഭീരമായ ഓഫറുകൾ മാരുതി സുസുക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓണക്കാലത്ത് കാർ വാങ്ങുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റാരുംനൽകാത്ത വിധമുള്ള…

Within Seconds Review and My Opinion on Santhosh Varkey Issue | Unni Vlogs Cinephile

ഹൃദയം തകർന്ന് നോബി… പ്രിയപ്പെട്ട കൊല്ലം സുധിയെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ സഹപ്രവർത്തകരെത്തിയപ്പോൾ